Stykkgods


Sjøtransport


Flyfrakt


Logistikk
 

Spedisjon
 

Bil på tog
 

Autolink
 

Kontakt


Vi formidler transportoppdrag over hele verden!

RASKT - EFFEKTIVT - RIMELIG - SIKKERT
 


 
Stykkgods / samlast jernbane Fortolling / klarering / TVINN
Stykkgods / samlast innland / utland Toll / Lager
Fryfraktagent Megling av sjøtransport
Bodø:
Lokstallveien 2, Jernbaneområdet øst.
Tlf.: 75 52 49 90 - Telefax: 75 52 49 94
Postboks 284 - 8001 Bodø

Webdesign: godsnet©2004